Орджонікідзевський район. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №40 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Розв’язування вправ та задач із застосуванням формул скороченого множення

 

 

Тема. Розв’язування вправ та задач із застосуванням формул скороченого множення.

Мета. Показати вміння учнів застосовувати формули при розв’язанні вправ та задач. Підготувати учнів до контрольної роботи.

Хід уроку.

 I. Орг. момент.

II.Вчитель:  Діти, над якою темою ми працюємо протягом 9 уроків?

    Учень:      Формули скороченого множення.      

    Вчитель:   Які питання виникали при розв’язанні домашнього завдання?

(Проводиться аналіз вправ, що  викликали в учнів труднощі)

III. Вчитель:  Тема сьогоднішнього уроку: «Розв’язування вправ», метою якої є: показати як ви навчилися застосовувати формули скороченого множення при розв’язанні різноманітних завдань і задач, які зустрічаються в посякденному житті (планування будівлі, присадибних ділянок…)

    Учні  записують тему уроку в зошити.   

IV.             Клас об’єднаний у п’ять груп. На дошці таблиця

Завдання

1 група

2 група

3 група

4 група

5 група

1     а)-1б.

 

 

 

 

 

б)-1б.

 

 

 

 

 

в)-1б.

 

 

 

 

 

г)-1б.

 

 

 

 

 

2-2б.

 

 

 

 

 

3-3б.

 

 

 

 

 

4-3б.

 

 

 

 

 

    Вчитель: Діти, кожна група отримала завдання. Ваша задача їх розв’язати. Представники груп  вносять результати в таблицю на дошці По закінченні роботи підведемо підсумок. Але перед тим, як починати працювати, подивіться на завдання. Який, на вашу думку, треба повторити теоритичний матеріал, щоб розв’язати ці вправи?

Учні можуть запропонувати повторити формули квадрата двочлена, квадрата тричлена, куба двочлена, різниці квадратів двох виразів.

Повторення деяких питань можна провести у вигляді складання тестів.

 Обчислити: 23

Піднести добуток до степеня:  (3у4)2

Подати вираз у вигляді многочлена:    (5+у)2      

(3-2у)(2у+3)  

Учні пропонують і обґрунтовують свої варіанти відповідей.

 Можливі варіанти відповідей:

Обчислити: 23

а) 8                              б) 6                             в) 5                             г) інша відповідь.

Піднести добуток до степеня:  (3у4)2

а) 9у8                          б) 9у6                          в) 3у8                          г) 3у6

Подати вираз у вигляді многочлена:  (5+у)2         

а) 25+20у+4у2            б) 25+4у2                    в) 25+2у2                    г) інша відповідь.

Подати вираз у вигляді многочлена:  (3-2у)(2у+3)

а) 9-4у2                       б) 4у2-9                       в) (3-2у)2                    г) інша відповідь.

Вчитель пропонує  учням сформулювати правило піднесення до квадрата тричлена, правило подання у вигляді многочлена куба двочлена.

V.  Вчитель: Отже,  ми з вами повторили теоретичний матеріал, який дає можливість виконати поставлені перед вами завдання.

Учні працюють в групах. 2 учні біля дошки по карткам.

Записати  вираз у вигляді многочлена

(2у+1)2                (1+3х)4

Завдання для груп.

1. Подати вираз у вигляді многочлена:       

 

а)      (5-х)(5+х)

б)  (5a-1/5b)2

в)       (x+a+3)2               

г)        (2+c)3                    

 

2. Розв’язати рівняння

(х-3)(х+3)+3х(х+2)=4(х+2)2 +5

3. Довести, що значення виразу     (2х-5)2 -4х(х-5) не залежить від значення змінної.

4. Розв’язати задачу:

Сторона одного квадрата на 2см. більша від сторони другого квадрата. А його площа більша від площі другого квадрата на 28см2.  Знайти сторони квадратів.

Додаткове завдання:

Переформулівати розв’язану вище задачу так, щоб вона мала практичне застосування в нашому житті.

VI. Підвести підсумок.

Виставити оцінки згідно отриманим балам

VI. Домашнє завдання:

Стор. 87 питання 1-8 (усно)

Стор. 88 завдання для самоперевірки виконати по рівням

По дзвінку вчитель закінчує урок словами:

 

Ось і пролунав дзвінок

Закінчився наш урок

За роботу по заслузі

Щиро, дякую, Вам друзі!

 

 

Подобається