Орджонікідзевський район. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №40 Харківської міської ради Харківської області

 

Основні напрями роботи
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №40 Харківської міської ради Харківської області :
1.Створення оптимальних умов для забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів.
2.Реалізація Концепції профільного навчання в старшій школі.
3. Реалізація програми інформатизації та комп’ютеризації навчального закладу.
4. Забезпечення переходу на новий зміст навчання учнів 5-9 класів, створення належних умов для їх адаптації до особливостей навчання у школі ІІ ступеня.
5.Підвищення науково-теоретичного та методичного рівня професійної майстерності вчителів.
6.Вдосконалення системи психолого-аналітичної діяльності, спрямованої на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів.
7.Формування національної свідомості, політичної і правової культури, громадянської відповідальності учнів.
8.Проведення цілеспрямованої роботи щодо навчання вчителів усіх предметів за тестовими технологіями, переходу від репродуктивного, „знаннєвого” способу навчання до продуктивного, діяльнісного.
9.Створення належних умов виховання та доступу до здобуття якісної освіти дітей – інвалідів, дітей – сиріт, поліпшення їх соціального захисту та подальшої адаптації до життя в суспільстві.
10.Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді.
Пpотягом 10 років робота творчої групи вчителів початкової школи спрямована на вивчення та впровадження інноваційної програми всебічного розвитку дитини за системою розвивального навчання та скорочитання по системі Кушніра. Серед пріоритетних напрямків виховної роботи школи є : патріотичне, морально-естетичне та правове виховання, робота з дітьми девіантної поведінки і неблагонадійними сім’ями, збереження здоров’я дітей.