Орджонікідзевський район. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №40 Харківської міської ради Харківської області

 

Портфоліо кабінету математики

 

 

 

 

 

Управління освіти адміністрації

Орджонікідзевського району Харківської міської ради

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №40

Харківської міської ради Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний кабінет працює згідно з Положенням про навчальні  кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 20.07.2004 р. №601

                                                                                                               УЗГОДЖУЮ

                                                                Директор Харківської загальноосвітньої школи

                                                           I-III ступенів №40

                                                                  Харківської міської ради

                                                          Харківської області.

                                                                _________К.І. Веремко

 

 

 

 

ПАСПОРТ

КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ

 

 

 

Харківської загальноосвітньої школи

I-III ступенів № 40 Харківської міської ради

Харківської області

 

 

 

 

 

 

Завідувач кабінету № 14         Бабенко Н.М.

Загальна площа кабінету              48 м2

Число посадочних місць-34

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА КАБІНЕТУ

Навчально –методичні експозиціі змінного та постійного характеру (згідно п. 6.3 та п. 6.6 МОН № 601 від 20.07.2004р)


Стенди «Математичні формули»

 

Стенди «Готуємось до тематичного оцінювання», «Країна математики»

 

Стенд «Класний куточок»,                           

 

 

Стенд «Мій рідний край»

 

 

 

Організація безпеки життєдіяльності

 

Пам’ятки з безпеки життєдіяльності

 

 

Пам’ятки з безпеки життєдіяльності,  пожежної  безпеки,  правила роботи в кабінеті

 

 

 

Національне виховання

 

Стенд  "Державна символіка"

 

 

Видатні математики України

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ПРЕДМЕТА

 

 

 

КАТАЛОГІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

 

 

 

 

 

Харківська загальноосвітня школа

I-III ступенів № 40 Харківської міської ради

Харківської області

 

ІНВЕНТАРНА КНИГА

 

КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ

 

 

 

Розпочато    01.09. 1995 р.                                             

                                                                                 Закінчено

 

 

НАОЧНІСТЬ (МОДЕЛІ ФІГУР)

 

 

 

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, РОЗДАВАЛЬНИЙ

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РОЗДАВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РОЗДАВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

 

Д

Прізвище______________________клас____

Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює  15 см, що становить 0,3 довжини його периметра. Знайди довжину основи трикутника.

Д

Прізвище__________________клас____

Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 18 см, що становить 0,6 довжини його бічної сторони. Знайди периметр трикутника.

Д

Прізвище___________________клас____

Учень витратив 0,4 усіх своїх грошей, і в нього залиши-лося 2,4 грн. Скільки гривень мав учень спочатку?

 

В

Прізвище_________________клас____

Під час сушіння свіжих слив утрачається 0,65 їх маси. Скільки потрібно взяти свіжих слив, щоб отримати  140 кг сушених?

Д

Прізвище______________клас____

Магазин продав 350 кг борошна, що становить  0,35 усього привезеного борошна. Скільки борошна залишилося в магазині?

 

 

 

 

 

Д

Прізвище__________________клас____

За перший зимовий місяць на опалення школи пішло 2,4т вугілля, тобто 0,2 усього запасу. Скільки тонн вугілля залишилось у школі?

 

С

Прізвище___________________клас____

Поїзд проїхав 270 км за 5 год. Яку відстань він проїде за 7 год, рухаючись з тією самою швидкістю?

 

 

 

 

 

В

Прізвище____________________клас____

За який час велосипедист подолає відстань у 26 км, якщо він рухається зі швидкістю 12 км/год і через кожні 30 хв робить зупинку на 10 хв?

 

 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

5 КЛАС. МАТЕМАТИКА

 

 

Тема

Кіль

кість го

дин

Мерзляк А. Г. Математика: Підручник для 5 класу. –Х.: Гімназія, 2005.-288 с

Бевз Г. П. Математика 5 клас Підручник - К. Зодіак - ЕКО, 2005, - 352 с.

Мерзляк А.Г. Математика 5 клас, книга для вчителя - Х.Гімназія, 2005,-143с.

Ензельт О.П. Конспекти уроків з математики.

5 клас (до підр. за ред.

Г. Янченко "Математика - 5"). -Тернопіль: Мандрівець, 2004. -232 с.

Мерзляк АГ. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математки для 5 класу - Х.: Гімназія, 2008,-125 с

 

Возняк Г.М. Диференційовані дидактич

ні  матеріа

ли з мате

матики для 5 класу - Т. Підручни

ки і посіб

ники, 1998, - 65 с.

 

Папка

«Поурочні плани»

Папка

«Розда

вальний мате

ріал»

Таблиці

Шафа №3

 Тема1. Натуральні числа. Величини

10

§ 1.

Завдання №№ 1-45, 43-173, 234-294

§ 1- § 3 Завдання №№  1-134

§  1 стор. 8-12, 20

 

завдання №№ 1-13, 28-74,  90-134

Стор. 4

 

 

Стор. 4

 

Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число 0 (нуль)

1

§ 1 стор. 6 

Завдання №№ 1-12

§ 1 стор. 8 Завдання №№ 1-59

§  1 стор. 8

Стор. 27

завдання №№  6-13

Стор. 4

 

Урок

№ 1

Стор. 4

 

Запис натураль

них чисел. Розрядні класи натуральних чисел

1

§ 1 стор. 8

Завдання №№ 19-45

§  2стор.14 Завдання №№ 60-80

§  1 стор. 10

Стор. 29

завдання №№  6-13

Стор. 4

ПР-1

Урок

 № 2

Стор. 4

 

 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОГО

ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ

Зміст

Задачі екологічного та економічного змісту. Ошибка! Закладка не определена.

Натуральні числа. 4

Десяткові дроби. 6

Рівняння. Масштаб. 10

Відсотки. 11

Побудова діаграм. 17

Задачі на банківську діяльність. 18

Задачі на оподаткування. 21

Задачі на сімейний бюджет. 23

Задачі на страхування. 27

Задачі на цінні папери. 28

Словник. 30.

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

5-Й КЛАС.  МАТЕМАТИКА

ТЕМА 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА.  ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ-

Навчальні обладнання

Місце знаходження

Креслярські інструменти:

 

1. Лінійка

Стенд  «Креслярські інструменти»

2. Трикутник рівнобедрений

Стенд  «Креслярські інструменти»

3. Трикутник різносторонній.

Стенд  «Креслярські інструменти»

4. Транспортир

Стенд  «Креслярські інструменти»

Моделі прямокутного паралелепіпеда, куба

Полиця № 2

ТЕМА 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА

Навчальні обладнання

Місце знаходження

Креслярські інструменти:

 

1. Лінійка

Стенд  «Креслярські інструменти»

2. Трикутник рівнобедрений

Стенд  «Креслярські інструменти»

3. Трикутник різносторонній.

Стенд  «Креслярські інструменти»

4. Транспортир

Стенд  «Креслярські інструменти»

ТЕМА 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Навчальні обладнання

Місце знаходження

Креслярські інструменти:

 

1. Лінійка

Стенд  «Креслярські інструменти»

2. Трикутник рівнобедрений

Стенд  «Креслярські інструменти»

3. Трикутник різносторонній.

Стенд  «Креслярські інструменти»

4. Транспортир

Стенд  «Креслярські інструменти»

Моделі прямокутного паралелепіпеда, куба

Полиця № 2

 

 

Електронні засоби навчального призначення «Динамічна геометрія»

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАБІНЕТУ

 

МАТЕРІАЛИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ

 

 

 

ТЕМАТИЧНІ КАРТОТЕКИ

 

 

 

Навчальні обладнання

6-Й КЛАС.  МАТЕМАТИКА

ТЕМА 1. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

Навчальні обладнання

Місце знаходження

Креслярські інструменти:

 

1. Лінійка

Стенд  «Креслярські інструменти»

2. Транспортир

Стенд  «Креслярські інструменти»

ТЕМА 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

Навчальні обладнання

Місце знаходження

Креслярські інструменти:

 

1. Лінійка

Стенд  «Креслярські інструменти»

2.. Транспортир

Стенд  «Креслярські інструменти»

ТЕМА 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

Навчальні обладнання

Місце знаходження

Креслярські інструменти:

 

1. Лінійка

Стенд  «Креслярські інструменти»

2. Трикутник рівнобедрений

Стенд  «Креслярські інструменти»

3. Трикутник різносторонній.

Стенд  «Креслярські інструменти»

4. Транспортир

Стенд  «Креслярські інструменти»

      5.Циркуль

Стенд  «Креслярські інструменти»

 

Дистанційні курси на сайті «Класна оцінка»

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  ДО ДПА

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               УЗГОДЖУЮ

                                                                Директор Харківської загальноосвітньої школи

I-III ступенів №40

                                                                  Харківської міської ради

                                                          Харківської області.

                                                                _________К.І. Веремко

 

 

 

Перспективний план

 

розвитку кабінету математики № 14

 

на 2010-2015 роки

 

 

Завідувач кабінету № 14        

Н.М. Бабенко