Орджонікідзевський район. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №40 Харківської міської ради Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧОВИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТОМ У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИХОВАННЯ Є НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІД 31.10.2011 № 1243, ЯКИМ ЗАТВЕРДЖЕНО ‘’ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ’’. ПРОГРАМА РОЗРАХОВАНА НА ВЕСЬ ПЕРІОД ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УЧНЯМИ КОНКРЕТНОГО КЛАСУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВИХ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ (ДЛЯ РОБОТИ З УЧНЯМИ 1-4, 5-9 ТА 10-11 КЛАСІВ)

 

 

Всебічний і гармонійний розвиток дитини. Створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.  Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал

 

Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу